.

REGULAMIN SKLEPU - WARUNKI OGÓLNE

1. Prowadzącym sklep internetowy giftshop24.pl jest Magdalena Urbanek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mediagraf Magdalena Urbanek, ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 9371164692 i numer REGON: 240423921 (dalej: „Mediagraf ”). Sklep znajduje się na stronie internetowej pod adresem giftshop24.pl oraz www.prezenty-24.pl i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych są podane w cenach brutto. W przypadku dealerów firmy Mediagraf obowiązują ustalone rabaty. Ceny prezentowane w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie przy zakupach za pośrednictwem Internetu.

3. Mediagraf umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@giftshop24.pl oraz za pomocą telefonu pod numerem: 501 458 440 (numer telefonu komórkowego, opłaty według taryfy operatora).


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamieszczone na stronach WWW sklepu internetowego giftshop24.pl ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.. Prezentacje umieszczone na stronach WWW sklepu internetowego www.giftshop24.pl stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.


2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Ofertę sklepu mogą przeglądać wszyscy goście, natomiast korzystanie z części transakcyjnej wymaga założenia konta lub podania danych niezbędnych do wysyłki, bez zakładania konta.

Koszyk zachowuje swój stan nawet po wylogowaniu, do czasu usunięcia lub wysłania zamówienia. Możesz używać go jako notatnika.

Zamówienia
Po ustaleniu zawartości koszyka skieruj się do kasy, gdzie będziesz mógł wybrać sposób odbioru i formę płatności. Otrzymasz informację na temat szczegółów potrzebnych do dokonania płatności i będziesz mógł przekazać nam swoje uwagi do zamówienia. Po zatwierdzeniu formularza przedstawimy Ci ostateczne podsumowanie informacji o zamówieniu i jeśli wszystko będzie się zgadzać - będziesz mógł je wysłać. Na wszystkich etapach składania zamówienia poprzedzających jego wysłanie możesz je anulować lub poprawić dane. Aby anulować wysłane zlecenie prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu.

Ceny
Naszą zróżnicowaną ofertę tworzymy przy współpracy z wieloma dostawcami. W tej sytuacji nie możemy zagwarantować, że w każdym wypadku zostaniemy z wyprzedzeniem powiadomieni o wprowadzanych przez nich zmianach cen. Prezentowane na stronach sklepu oferty cenowe prosimy traktować jako ofertę wstępną, nie zaś jako ofertę w rozumieniu przepisów. Po złożeniu zamówienia nasz pracownik potwierdzi warunki jego realizacji, a w razie potrzeby anuluje je. 

W wypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji cen i uzyskania dodatkowych rabatów - prosimy o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z naszym personelem, podając planowaną wielkość konkretnego zamówienia.

3. Skorzystanie z formularza zamówieniowego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży skierowaną do Mediagraf. Zgodnie z brzmieniem art. 66¹ kodeksu cywilnego potwierdzenie przez Mediagraf otrzymania oferty nie stanowi przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi wraz z przesłaniem przez Mediagraf potwierdzenia przyjęcia oferty.

4. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.

5. W przypadku zamieszczenia na formularzu rejestracyjnym niepełnych danych zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

6. Jeśli zdarzy się, że któryś z artykułów będzie chwilowo niedostępny, poinformujemy o tym Państwa emailem, bądź telefonicznie.

7. Zamówienia złożone w dni powszednie po 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Każde zamówienie jest potwierdzane emailem przez firmę Mediagraf .

9. Zamawiane towary przeważnie wysyłane są w przeciągu 2-4 dni roboczych po otrzymaniu przelewu przez Mediagraf (w przypadku wyboru tej opcji płatności) lub potwierdzeniu zamówienia przez Mediagraf. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie Mediagraf podczas składania zamówienia.

Zamówienia hurtowe realizowane są w zależności o wielkości zamówienia i wyboru formy ze znakowaniem lub bez w określonym czasie, ustalonym w korespondencji mailowej.

10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że pomiędzy Klientem, a Mediagraf dojdzie do indywidualnych, odmiennych ustaleń.

11.Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT lub paragon w zależności, co wybierze Kupujący podczas składania zamówienia. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie Mediagraf podczas składania zamówienia.

UWAGA - BARDZO ISTOTNE - Przy odbiorze przesyłki od kuriera, należy zwrócić uwagę na stan opakowania. Wszelkie widoczne uszkodzenia opakowania mogą wskazywać na uszkodzenie towaru i dlatego należy spisać przy kurierze protokół szkody, zwłaszcza, jeśli przesyłka nosi ślady zamoczenia, zgniecenia. Protokół pozwoli nam na wystąpienie o odszkodowanie do spedytora. 
Niezależnie od stanu opakowania prosimy Klientów o otwarcie paczki przy kurierze. Niejednokrotnie art. szklane pomimo nieuszkodzonego opakowania mogą być zniszczone. W tym przypadku prosimy o spisanie protokołu szkody
z kurierem w dniu odbioru towaru.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” 

Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się TUTAJ.

REKLAMACJE

1. MEDIAGRAF ma obowiązek dostarczenia zamawianych towarów wolnych od wad.

2. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@giftshop24.pl lub pisemnie na adres: Mediagraf (magazyn), ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany towar na adres Mediagraf (magazyn), ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała wraz z dowodem zakupu. Zwrot reklamowanego towaru następuje na koszt Klienta. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowego towaru.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu - prosimy Klientów o otwarcie paczki przy kurierze, nawet wtedy, gdy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia. Jeśli mimo wszystko towar w środku będzie uszkodzony prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem. Tylko taki protokół daje nam prawo do ubiegania się o odszkodowanie u przewoźnika.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ZWROTY

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie pisemnej na adres Mediagraf (magazyn), ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@giftshop24.pl. W tym ostatnim przypadku Mediagraf niezwłocznie potwierdzi Klientowi pocztą elektroniczną otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za nie zawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Mediagraf potwierdził przyjęcie jego oferty, oferta przestaje wiązać.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien zwrócić towar w terminie 14 dni na adres Mediagraf (magazyn), ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała wraz z dowodem zakupu. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. MEDIAGRAF nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

4. Zwrot kwoty następuje przelewem na wskazany na formularzu zwrotu towaru rachunek bankowy i dokonywany jest w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient dokonywał zapłaty w inny sposób, niż przelewem i nie wyrazi zgody na zwrot ceny na rachunek bankowy – będzie ona zwrócona w taki sposób, w jaki była dokonana zapłata. MEDIAGRAF może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach, w szczególności zaś w przypadku:

1) zakupu rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

2) zakupu rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3) zakupu towarów wykonanych na zamówienie, znakowanych oraz personalizowanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. MEDIAGRAF zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu internetowego, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.

4. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r. i obowiązuje dla zamówień złożonych począwszy od tego dnia.

Załącznik nr 1

do Regulaminu sprzedaży wysyłkowej

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Mediagraf Magdalena Urbanek

(magazyn)

ul. Bałtycka 9

43-309 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@giftshop24.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy, zamówienie nr:

1) ..........................................................................

2) ..........................................................................

3) ............................................................................

zamówionych dnia .....................................................

dostarczonych dnia .....................................................

Wyrażam zgodę na zwrot dokonanych płatności na rachunek bankowy o numerze:

...................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta

.................................................................................

Adres konsumenta

...................................................................................

Data oraz podpis konsumenta
.....................................................................................

Korzystamy z portali:

http://pl.123rf.com/#mediagraf

http://www.freepik.com/free-photos-vectors/design

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć