.

Zwroty:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) – Klient ma prawo odstąpienia od umowy zakupu 14 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny.
W pozostałych wypadkach możliwość i warunki zwrotu uzgadniamy indywidualnie (nie podlegają zwrotowi produkty personalizowane).

Przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności kuriera, wszelkie reklamacje dotyczące transportu muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru przesyłki.


Nie podlegają zwrotom:

Produkty uszkodzone lub noszące ślady użytkowania, kopiowania, otwierania opakowania.
Produkty, które zostały skonfigurowane na indywidualne zamówienie lub takie, którym towarzyszyło wykonanie usługi na indywidualne zamówienie - np. personalizowane, wykonanie wydruków, naniesienie grafiki, cięcie materiałów na wymiar itp.

Produkt należy zwrócić po uprzednim skontaktowaniu się ze sprzedawcą, w stanie niezmienionym (zapieczętowanym) na własny koszt. Zwracając towar ponosisz ryzyko uszkodzeń lub utraty podczas transportu - możesz ubezpieczyć na własny koszt przesyłkę
u spedytora. Nie podlegają zwrotowi koszty transportu do klienta i ew. towarzyszące im koszty ubezpieczeń.

Reklamacje, gwarancje i serwis - nowe zasady

Jeżeli zdarzy się, że zakupiony w naszym sklepie produkt posiada wady, zgłoś ten fakt niezwłocznie w formie pisemnej. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i omówi dalszy tryb postępowania. Prosimy nie wysyłać produktów bez uprzedniego uzgodnienia. W razie nieuzasadnionej reklamacji nie przyjmujemy przesyłek kurierskich za pobraniem, a koszty transportu będziesz musiał pokryć w z własnej kieszeni. Jeżeli produkt został uszkodzony podczas transportu przez firmę spedycyjną, warunkiem przyjęcia reklamacji jest protokół szkody podpisany przez przewoźnika. W wypadku uznania reklamacji zwracamy identyczny produkt, a gdy jest to niemożliwe - pieniądze - chyba, że uzgodnisz z nami inną formę - np. wymianę na inny produkt. W wypadku produktów drukowanych techniką wielkoformatową, offsetową czy też cyfrową należy mieć świadomość, że specyfika tych technik może powodować niewielkie różnice kolorystyczne w stosunku do tego, co widzisz na ekranie lub co uzyskałeś z drukarki biurowej. Różnice takie nie dają prawa do reklamacji.


Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                                             

................................................                                                                                                   ................................, dn. .........................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 ..........................................

                                                                                                                                                                                 ..........................................

                                                                                                                                                                                 ..........................................

                                                                                                                                                                                 ..........................................

                                                                                                                                                                                    nazwa i adres sprzedawcy

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy
zawartej dnia ................................... dotyczącej zakupu następujących rzeczy:


1)      .............................................

 

2)      .............................................

 

3)     ..............................................

 

 Wyrażam zgodę na zwrot dokonanych płatności na rachunek bankowy o numerze:

 

............................................................

                                                                                                                                                                                 ..........................................                                                                                                                                                                                         podpis Konsumenta